informatie voor de 2e bijeenkomst op 23 februari 2016.

beste ouders,

Hierbij ontvangt u in de bijlage de uitnodiging voor de 2e informatie avond over de
oriëntatie op schooltijden van dinsdag 23 februari.
Naar aanleiding van uw input bij het puzzelmodel (verkorte middagpauze) heeft de
werkgroep geconstateerd dat er voor de variant van een 5 gelijke dagenmodel met een uur
middagpauze het meeste draagvlak is. Daarom is dit de variant geworden die wij als
werkgroep als verkort
middagpauzemodel hebben gekozen,

We hebben nu dus 3 opties :
1. Het Houden zoals het is model
2. Het verkorte middagpauze model met 5 gelijke dagen met middagpauze van 1 uur
(kinderen
kunnen naar huis of overblijven).
3. Het 5 gelijke dagenmodel met continue rooster (alle kinderen blijven op school).

In de bijlages kunt u van elk model de actuele PowerPoint presentaties terugvinden.
Ook vindt u in de bijlage de antwoorden op de vragen en andere zaken die op de padlet
en op de verzamelvellen zijn binnengekomen terug zodat u zich goed kan voorbereiden op
de tweede informatieavond.

INHOUD VAN DE TWEEDE INFORMATIEAVOND OP 23 FEBRUARI OM 20.00 UUR.
Op 23 februari beginnen we de avond met een presentatie van twee gastouders die opvang
na schooltijd verzorgen in Midsland.
Daarna lopen we nog even heel kort even de modellen langs waarna de discussie over de
modellen onder leiding van Hein Klarenbeek kan beginnen. We hebben een paar prikkelende
stellingen gemaakt om deze discussie uit te lokken.
Het doel is om na het beluisteren van elkaars meningen en argumenten zelf een mening
te vormen.

EERSTE STEMRONDE  NA DE TWEEDE  INFORMATIEAVOND
Aan het eind van deze avond zal gestemd worden welke twee modellen we in april/mei in
de enquête in stemming zullen brengen bij alle ouders en welk model dus na ronde 2
definitief afvalt. Uw komst is dus van groot belang die avond.

Ouders die zich afmelden voor deze avond van dinsdag 23 februari (via mailadres
hunnighouwersgat19a@gmail.com) krijgen een stembriefje via mail toegestuurd. Het
verwerken van de
stemmen wordt zo snel mogelijk na de tweede avond en in het bijzijn van de
ouderwerkgroep gedaan en naar
u via mail gecommuniceerd.

STEMREGELS STEMRONDE 1 en 2
We hebben na overleg met het team en de ouderwerkgroep oriëntatie schooltijden gekozen
dat er per  Ouder
paar  (al dan niet gescheiden) 1 stem kan worden uitgebracht. Het is dus van belang om
te overleggen en af te
stemmen waar u voor kiest.
Ouders van toekomstige leerlingen die voornemens zijn hun kind bij ons naar school te
laten gaan en hiertoe
het inschrijfformulier hebben ingeleverd, mogen meestemmen.
Ouders met alleen kinderen in groep 8 mogen niet meestemmen aangezien zij volgend
schooljaar geen
kinderen meer op school hebben.

Wij hopen dat het voor u duidelijk is en zien u graag op dinsdag 23 februari.
Voor vragen mag u mailen, bellen en bent u altijd welkom om uw vraag in een gesprekje
toe te lichten.

hartelijke groet namens de ouderwerkgroep oriëntatie schooltijden en het team,

Anita van Rees
Obs ’t Hunnighouwersgat
Midsland – Terschelling
0562 – 448568
werkzaam van maandag tot en met donderdag

Schooltijden vragen

Schooltijden uitzoeken

PROGRAMMA INFORMATIEAVOND

presentatie verkorte pauze model

presentatie Het huidigemodel

Presentatie het 5 gelijke dagenmodel

Contact


‘t Hunnighouwersgat
Zuidmidslandweg 19/a
8891 GH Terschelling Midsland
Tel.: 0562 - 44 85 68
E-mail ons
Naar de contactpagina

Simple Calendar

januari 2018

ma di wo do vr za zo
1
 • Kerstvakantie
2
 • Kerstvakantie
 • Juf Marlies jarig
3
 • Kerstvakantie
4
 • Kerstvakantie
5
 • Kerstvakantie
6
 • Kerstvakantie
7
 • Kerstvakantie
8
 • Studiedag 2, leerlingen vrij
9
 • IB Stiens
 • Groep 5/6 zwemmen
10
11
 • Plusklas
12
13
14
15
 • Luizenpluis
16
 • Groep 3/4 zwemmen
17
18
 • Plusklas
19
20
21
22
 • Nacontrole luizenpluis
23
 • Groep 5/6 zwemmen
 • 20.30u OR
24
 • Groep 1 t/m 8 Voorleesontbijt
25
 • Plusklas
26
27
28
29
30
 • Groep 3/4 zwemmen
 • 19.00u Open Huis VMBO gr 7/8 lln en ouders
31