MR

Wat is en doet de MR eigenlijk?
De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan voor inspraak door ouders en personeel op school. We adviseren de directeur over beleidsvoorstellen van de school, over de lijnen die door de directeur worden uitgezet en over de wijze waarop alles wordt uitgevoerd. Naast adviesrecht heeft de MR ook instemmingsrecht ten aanzien van bepaalde beleidszaken op schoolniveau. Daarnaast kunnen we ook zelf met voorstellen komen. Daarnaast is het de taak van de MR er voor te zorgen dat iedereen (ouders en personeel) zijn belangen naar voren kan brengen, kan toelichten en verdedigen.

Afgelopen schooljaar zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. Zo is bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, het kwaliteitsbeleid, de opbrengsten van de school, de CITO eindtoets, de cao, de formatie etc. etc.

In de MR zitten twee ouders en twee personeelsleden. De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar.   De vergaderdata worden vermeld op de jaar-agenda van deze website. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van minimaal een derde van de leden zich daartegen verzet. Wilt u een keer een vergadering bijwonen dan bent u van harte welkom.

Voorzitter    

Wietse Dahmes  (ouderlid)
wietsedahmes@hotmail.com

Secretaris

Anita van Rees (personeelslid)
anita.vanrees@opot.nl

Overige leden

Gossen Luidenga (ouderlid)
luidenga@gmail.com

Gert Jan Bijlsma (personeelslid)
gertjan.bijlsma@opot.nl

 

 

Tenslotte:

De Medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging. U kiest ons om uw belangen te behartigen. Natuurlijk hopen we dat we altijd alles naar tevredenheid afhandelen, maar vindt u dat niet het geval dan horen we dat graag. Ook met nieuwe ideeën of een probleem waar u mee zit kunt u altijd bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

Wietse Dahmes, Gossen Luidenga, Anita van Rees en Gert Jan Bijlsma

Contact


‘t Hunnighouwersgat
Zuidmidslandweg 19/a
8891 GH Terschelling Midsland
Tel.: 0562 - 44 85 68
E-mail ons
Naar de contactpagina

Simple Calendar

mei 2019

ma di wo do vr za zo
1
 • Meivakantie
2
 • Meivakantie
3
 • Meivakantie
4
 • Meivakantie
 • Dodenherdenking lln gr 7/8
5
 • Meivakantie
6
 • Luizenpluis
7
 • Zwemmen gr 3/4
8
9
10
 • Plusklas praktijk
11
12
13
 • HVO
 • Controle luizenpluis
14
 • Zwemmen gr 3/4
 • Gr 5/6 Wereldtrekvogeldag
15
 • Kleuterspelfeest
 • Schoolreis gr 5 tm 8
16
 • Plusklas
17
 • Plusklas praktijk
18
19
20
21
 • Zwemmen gr 7/8
22
 • Middag schoolvoetbaltoernooi
 • OR
23
 • Plusklas
24
 • Plusklas praktijk
25
26
27
28
 • Schoolreis gr
 • Zwemmen gr 3/4
29
 • Studiedag, leerlingen vrij
30
 • Leerlingen vrij
31
 • Leerlingen vrij