Maand archief

SponsorKliks, gratis sponsoren!

OR

De Ouderraad (ook wel OR genaamd) is een groep ouders die de feestelijkheden op school aankleden en mede organiseren. Het zijn de creatieve werkbijen van het Hunninghouwersgat.
Bij festiviteiten zoals Sint, Kerst, Pasen, voorleesontbijt en nog heel veel meer, zorgt de OR voor de aankleding, versiering en organisatie.

De OR vergadert ongeveer 8x per jaar om alles te regelen. Bij deze vergaderingen is altijd een leerkracht betrokken om de communicatie tussen het team en de OR te waarborgen.

De ouders van de OR doen dit geheel vrijwillig en in het belang van alle kinderen op het Hunninghouwersgat.
Als u als ouder/ verzorger wil aansluiten bij de OR of alleen 1 activiteit per jaar wil helpen, bent u van harte uitgenodigd. Geef dit aan bij ons, of bij de leerkracht.

Vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring.

De Wet vrijwillige ouderbijdrage die sinds 1 augustus 2021 geldt, stelt dat de ouderbijdrage helemaal
vrijwillig is. Het idee achter de wet is dat kansengelijkheid niet alleen een kwestie is van goed
onderwijs. Het zit ook in de extra’s, zoals de vanzelfsprekendheid dat iedereen meegaat met het
schooluitje of extra lessen krijgt. Leerlingen moeten voelen dat iedereen telt en erbij hoort. Iedereen
moet mee kunnen doen.

Een basisschool of middelbare school in het regulier of speciaal onderwijs kan extra activiteiten
buiten de gewone lessen om organiseren. Voorbeelden hiervan zijn een museumbezoek, een
schoolreis of een sportdag. Hiervoor mag de school een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen.

Deze vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Kinderen
van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.  En als u niet betaalt, hoeft u het niet uit te leggen aan de school.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. De medezeggenschapsraad
(MR) moet instemmen met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.
Website Rijkoverheid: vrijwillige-ouderbijdrage-basisschool-niet verplicht 

Aan alle ouders wordt elk schooljaar een vrijwillige bijdrage; het schoolfonds/activiteitenbijdrage van €30 per leerling gevraagd.  Naast de activiteiten bijdrage zijn er kosten voor de schoolreis, daarvoor wordt een schoolreisbijdrage van €20,00 gevraagd. Van deze bijdragen worden zorgvuldig alle schoolreisjes, uitjes en feestjes bekostigd. De OR draagt bij aan de vernieuwing van het schoolplein.

Daarnaast is de OR actief met het organiseren van sponsoractiviteiten (Sinterklaas-lekkernijen verkoop, Jantje beton actie, of bloembollenverkoop) . Ook op deze manier komt er meer geld in de kas. Waardoor er o.a. buitenspeelgoed voor de kinderen gekocht kan worden.

Natuurlijk zijn we erg dankbaar voor de vele bijdragen die wij in de vorm van giften en sponsoring ontvangen van bedrijven en individuen.

De financiële verantwoording van de uitgaven en de begroting worden jaarlijks besproken met ouders op  de koffieochtend van de MR, na uitnodiging in een nieuwsbrief van school.

Samenstelling en bereikbaarheid OR

Contact met de leden van de OR is mogelijk door ze gewoon aan te spreken, mocht je het liever via de mail doen dan kan dit naar or@hunnighouwersgat.nl.
Alle leden zijn gekoppeld aan dit mail adres.

Voor financiële vragen kun u contact opnemen met Erika Haarsma.

De OR bestaat op dit moment uit:

Voorzitter:
Liliam Veenstra

Penningmeester:
Wietske Zeijlemaker

Secretaris:
Karen Luidenga

Leden:
Robin Zeevat
Jan Elkhuizen
Joyce Mooten
Iris Hof-Vos
Judith Raspoort

 

Contact


‘t Hunnighouwersgat
Zuidmidslandweg 19/a
8891 GH Terschelling Midsland
Tel.: 0562 - 44 85 68
E-mail ons
Naar de contactpagina