Maand archief

SponsorKliks, gratis sponsoren!

OR

De Ouderraad (ook wel OR genaamd) is een groep ouders die de feestelijkheden op school aankleden en mede organiseren. Het zijn de creatieve werkbijen van het Hunninghouwersgat.

Bij festiviteiten zoals Sint, Kerst, Pasen, voorleesontbijt en nog heel veel meer, zorgt de OR voor de aankleding, versiering en organisatie. Ook op de herfst en kerstmarkt is de OR te vinden om de kas weer te vullen.

De OR vergadert ongeveer 8x per jaar om alles te regelen. Bij deze vergaderingen is altijd een leerkracht betrokken om de communicatie tussen het team en de OR te waarborgen.

De ouders van de OR doen dit geheel vrijwillig en in het belang van alle kinderen op het Hunninghouwersgat.

Als u als ouder/ verzorger wil aansluiten bij de OR of alleen 1 activiteit per jaar wil helpen, bent u van harte uitgenodigd. Geef dit aan bij ons, of bij de leerkracht.

Vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring.
Aan alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage van 60 euro per leerling gevraagd. Van deze bijdragen worden zorgvuldig alle schoolreisjes, uitjes en feestjes  bekostigd. Daarbij heeft de OR met sponsoring bijgedragen aan de vernieuwing van het schoolplein.

De hoogte van de vrijwillige bijdrage, de verantwoording van de uitgaven en de begroting worden jaarlijks besproken met ouders op  de koffieochtend van de MR, na uitnodiging in een nieuwsbrief van school

Samenstelling en bereikbaarheid OR

Contact met de leden van de OR is mogelijk door ze gewoon aan te spreken, mocht je het liever via de mail doen dan kan dit naar or@hunnighouwersgat.nl.
Alle leden zijn gekoppeld aan dit mail adres.

Voor financiële vragen kun u contact opnemen met Erika Haarsma.

De OR bestaat op dit moment uit:

Voorzitter:
Liliam Veenstra

Penningmeester:
Erica Haarsma

Secretaris:
Karen Luidenga

Leden:
Bas Postma
Klaas Jan de Jong
Robin Zeevat
Wietske Zeijlemaker
Jan Elkhuizen
Joyce Mooten

 

Sponsoring

Daarnaast is de OR zeer actief met het organiseren van sponsoractiviteiten (verlotingen en de verkoop van pofkes, sponsorloop). Ook op deze manier komt er meer geld in de kas.
Zo kunnen we hopelijk in de toekomst mede bijdragen aan de opknapbeurt van entree en de hal van de school.

Natuurlijk zijn we erg dankbaar voor de vele bijdragen die wij in de vorm van giften en sponsoring ontvangen van bedrijven en individuen.

Contact


‘t Hunnighouwersgat
Zuidmidslandweg 19/a
8891 GH Terschelling Midsland
Tel.: 0562 - 44 85 68
E-mail ons
Naar de contactpagina