Maand archief

SponsorKliks, gratis sponsoren!

HVO

Het openbaar onderwijs stelt kinderen in staat na te denken over hun eigen levensbeschouwelijke identiteit. Binnen onze openbare scholen bieden wij daarom Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) aan. HVO wordt op school verzorgd door een speciaal opgeleide vakdocent, Ingrid Bouma. Zij geeft iedere week les aan groep 4-5 en aan groep 6-7-8.

In deze lessen wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. De nadruk ligt op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen.

Wij blijven hierin als openbare school neutraal. Het kind moet zoveel mogelijk vrij zijn om zijn eigen levensbeschouwing te ontwikkelen.
Door HVO worden kinderen bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en ze luisteren naar elkaar. Het vergroten van de eigen kennis en zelfbewustzijn vergroot hun weerbaarheid in onze complexe en diverse wereld.

Voorstellen leerkracht HVO 2022-2023

Toelichting bij de jaarplanning

Jaarplanning-onderbouw

Jaarplanning-bovenbouw

Omgang-met-klacht

Contact


‘t Hunnighouwersgat
Zuidmidslandweg 19/a
8891 GH Terschelling Midsland
Tel.: 0562 - 44 85 68
E-mail ons
Naar de contactpagina